ข้อดีและข้อเสียของเครื่องมือไฮดรอลิก

2023-05-22

เครื่องมือไฮดรอลิกคือการผสมผสานระหว่างระบบไฮดรอลิกและเครื่องมือธรรมดาเข้าด้วยกัน แปลงกำลังไฮดรอลิกอันทรงพลังให้เป็นการเคลื่อนไหวทางกล เช่น การเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบลูกสูบ การเคลื่อนที่แบบหมุน และการเคลื่อนที่แบบไซโคลลอยด์ ระบบเครื่องมือไฮดรอลิกที่สมบูรณ์ประกอบด้วยห้าส่วน ได้แก่ ส่วนประกอบกำลัง ส่วนประกอบควบคุม ส่วนประกอบควบคุม ส่วนประกอบเสริม และน้ำมันไฮดรอลิก เครื่องมือไฮดรอลิกได้แก่: ประแจไฮดรอลิก ปั๊มไฟฟ้าสำหรับประแจไฮดรอลิก แม่แรงไฮดรอลิก ตัวปรับความตึงสลักเกลียวไฮดรอลิก ตัวแยกหน้าแปลนไฮดรอลิก เครื่องตัดน็อตไฮดรอลิก ตัวดึงไฮดรอลิก ฯลฯ เครื่องมือไฮดรอลิกมีข้อดีของประสิทธิภาพและความสะดวกสูง


เครื่องมือไฮดรอลิก ได้แก่ ประแจไฮดรอลิก ปั๊มไฟฟ้าสำหรับประแจไฮดรอลิก แม่แรงไฮดรอลิก ตัวปรับความตึงสลักเกลียวไฮดรอลิก ตัวแยกหน้าแปลนไฮดรอลิก เครื่องตัดน็อตไฮดรอลิก ตัวดึงไฮดรอลิก ฯลฯ เครื่องมือไฮดรอลิกมีข้อดีของประสิทธิภาพและความสะดวกสูง


ข้อดี: 1. โดยทั่วไปจะใช้น้ำมันแร่เป็นสื่อในการทำงาน และพื้นผิวที่เคลื่อนที่ได้สามารถหล่อลื่นได้เองและมีอายุการใช้งานยาวนาน 2. น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก ความเฉื่อยในการเคลื่อนที่น้อย และความเร็วในการตอบสนองที่รวดเร็ว 3. สามารถจัดเรียงส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบส่งกำลังไฮดรอลิกได้อย่างสะดวกและยืดหยุ่นตามความต้องการ 4. สามารถป้องกันการโอเวอร์โหลดได้โดยอัตโนมัติ 5. การทำงานและการควบคุมที่สะดวก สามารถบรรลุการควบคุมความเร็วแบบไม่ต่อเนื่องได้หลากหลาย (ด้วยช่วงความเร็ว 2000:1) 6. ง่ายต่อการบรรลุการเคลื่อนที่เชิงเส้น 7. ง่ายต่อการบรรลุถึงระบบอัตโนมัติของเครื่องจักร เมื่อใช้การควบคุมข้อต่อแบบไฟฟ้า-ไฮดรอลิก ไม่เพียงแต่สามารถบรรลุกระบวนการควบคุมอัตโนมัติในระดับที่สูงขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถควบคุมระยะไกลได้อีกด้วย


ข้อเสีย : 1. รั่วซึมง่าย ระบบไฮดรอลิกมีแรงดันน้ำมันสูงและน้ำมันไฮดรอลิกมีแนวโน้มที่จะรั่วไหลผ่านซีลหรือช่องว่าง ทำให้เกิดการใช้สื่อไฮดรอลิกและมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 2. ประสิทธิภาพการส่งผ่านต่ำ ในกระบวนการส่งพลังงาน ระบบส่งกำลังไฮดรอลิกมักจะมีการสูญเสียพลังงานมากขึ้น (การสูญเสียแรงดัน การสูญเสียการไหล ฯลฯ ) ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการส่งผ่านต่ำ 3. อัตราส่วนการส่งผ่านไม่ถูกต้อง เนื่องจากความสามารถในการอัดตัวกลางของการส่งผ่าน การรั่วไหล การเปลี่ยนรูปยืดหยุ่นของท่อ และปัจจัยอื่น ๆ ระบบไฮดรอลิกไม่สามารถรับประกันการส่งผ่านอัตราส่วนคงที่อย่างเคร่งครัด 4. ความหนืดของน้ำมันที่ไวต่ออุณหภูมิจะแปรผันตามอุณหภูมิ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราการไหล อัตราการรั่วไหล และความต้านทาน ซึ่งอาจทำให้กลไกการทำงานไม่เสถียรได้ง่าย 5. ต้นทุนการผลิตที่สูงจำเป็นต้องมีความแม่นยำในการผลิตสูงสำหรับส่วนประกอบไฮดรอลิก เพื่อลดการรั่วไหล ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy